Kooperacja

Dr. Lüders & Partner GbR

Steuerberater - Rechtsanwälte - Fachanwälte für Steuerrecht

Bachstraße 50 - 22083 Hamburg

www.drltp.com

Doradztwo podmiotów gospodarczych

  • zarządzanie rachunkowością
  • controlling
  • ocena przedsiębiorstwa
  • likwidacja przedsiębiorstwa
  • tworzenie podmiotów gospodarczych - spółek kapitałowych
  • następstwo prawne podmiotów gospodarczych
  • Rejestracja działalności gospodarczej

Kancelaria prowadzi obsługę klientów polskojęzycznych.


  • slide1
  • slide1

radca prawny Małgorzata Necel-Gizowska

„Precedens” Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Szafranowa 24c lok. 5; 81- 591 Gdynia

kontakt: tel. kom. 601060168; 609860083
e-mail: precedens.kancelarie@vp.pl

Małgorzata Necel-Gizowska posiada wieloletnią praktykę w zawodzie radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i postępowaniach przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Zajmuje się ochroną praw autorskich i naruszeniami dóbr osobistych.
Prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętych odszkodowań, w szczególności z tytułu ubezpieczeń oraz z tytułu błędów medycznych.
Posiada doświadczenie w obronie obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych, w szczególności dotyczących nauczycieli akademickich, a także w postępowaniach przed radami wydziałów szkół wyższych, Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach pozbawienia stopni naukowych.
Swoją zawodową praktykę prowadzi nie tylko w siedzibie kancelarii, ale także w sposób mobilny, co oznacza, iż może dopasować termin i miejsce spotkania do potrzeb klienta, nie wykluczając dojazdu do każdej miejscowości w kraju.

Adwokat Zofia Zawadzka

Kancelaria Adwokacka
ul. M.Skłodowskiej-Curie 12 lok.39
15-269 Białystok

Dr Zofia Zawadzka specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. W marcu 2011 roku obroniła rozprawę doktorską pt. "Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną - problem rozstrzygania konfliktu zasad".

Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universiät zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie, zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński oraz letniego kursu Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa prasowego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa prasowego i autorskiego oraz prawa cywilnego. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Adwokat Katarzyna Heba

Kancelaria Adwokacka
Adwokacka ul. Juliusza Słowackiego 40a/15
80-257 Gdańsk tel.
tel 0583552082, kom. 660326709,
e-maill: kancelaria@adwokatheba.pl, katarzyna.heba@adwokatheba.pl www.adwokatheba.pl

Adwokat Katarzyna Heba specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, a także w prawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Zajmuje się m.in. sprawami o rozwód separację, i alimenty. Mając świadomość, że są to sprawy wymagające niezwykłego wyczucia, taktu stara się poza pomocą prawną dawać klientom poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i komfortu psychicznego. Reprezentuje także osoby niepełnosprawne przed organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności.

Beata Witkowska

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Edukacja Podatkowa
Beata Witkowska
Al. Zwycięstwa 241/13; 81-521 Gdynia
tel.: +48 513 078 408
e-mail: kancelaria@witkowska.pl ; www.witkowska.pl

Beata Witkowska – prawnik, doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego, autorka licznych publikacji w literaturze fachowej o tematyce prawnopodatkowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy (egzamin dla doradców podatkowych przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego, praktyka zawodowa w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej oraz kancelarii doradztwa podatkowego), od 10 lat współpracuje z firmami szkoleniowymi, a także z wydawnictwami prawnopodatkowymi, autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego w czasopismach specjalistycznych, wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Gdańskiej Akademii Bankowej, w latach 2009 – 2012 redaktor naczelna portalu oraz czasopisma prawnofinansowego, od 2006 r. prowadzi działalność szkoleniową oraz wykonuje czynności doradztwa podatkowego w ramach firmy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Edukacja Podatkowa Beata Witkowska.

OFERTA
I. Czynności doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorców, a w szczególności:
1. Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2. Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.
II. Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego, finansów, prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych, a także prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Szkolenia w szczególności dedykowane przedsiębiorcom, wspólnikom spółek osobowych i kapitałowych, zarządom spółek kapitałowych, dyrektorom i pracownikom działów finansowych, ekonomicznych i prawnych, głównym księgowym i pracownikom działów księgowości, doradcom finansowym, pośrednikom ubezpieczeniowym, osobom świadczącym obsługę prawno-podatkową oraz księgową i kadrowo-płacową
III. Pomoc prawna ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnopodatkowych procesu oddłużania (restrukturyzacja sądowa) przedsiębiorstw zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne.